• Villas for Sale

    Ao Nang Krabi Thailand

  • Villas for Rent
    Ao Nang Krabi Thailand

  • Villas for Rent
    Ao Nang Krabi Thailand

social Contribution

RAHK PROPERTIES SOCIAL RESPONSIBILITY

รักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ เรายึดมั่นในเจตนารมณ์และมีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างความยั่งยืน การตอบแทนสิ่งดีๆแก่สังคมในท้องถิ่นของเรา เป็นโมเดลรูปแบบ ธุรกิจที่ตอบแทนสังคม ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และร่วมพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รายได้ส่วนหนึ่งจากธุรกิจของเรา มอบให้กับองค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์หรือองค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่น เด็กกำพร้า คนชรา คนพิการ หรือโรงพยาบาล ในจังหวัดกระบี่ เพราะเราเชื่อว่า “การแบ่งปัน คือความสุขที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่และสวยงามและยั่งยืน”


วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้มอบเงินให้กับ ฮัจญีสุนทร สีหมุ่น ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนวิทยาการอิสลามและรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ เพื่อบำรุงโรงเรียนวิทยาการอิสลาม ค่าใช้จ่ายในการเรียนสำหรับเด็กกำพร้าและบำรุงมัสยิดบ้านนาหัวนอน 

08-03-2019 RAHK PROPERTIES recently donated money to Khun Sunthorn Simun - Licensee of Vittayakarn Islamic School for school management, Orphan children in the school and Na Hua Non Mosque.